प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

Flash News

AboutMinistry

२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान लागू भए पश्‍चात् देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ । स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार विभिन्‍न क्षेत्रहरुमा तीनवटै तहका सरकारहरुले गर्ने कार्य छुट्याइएको छ । सोही नियमावली बमोजिम यस प्रदेश नं. ३ का तेह्र जिल्लाहरुमा विभिन्‍न भौतिक संरचनाहरुको योजना तर्जुमा, स्वीकृति सहित आवश्यक विभिन्‍न अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरु गर्न यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । यसका अतिरिक्त योजना निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरु यस मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुबाट हुने परिकल्पना गरिएको छ।

Read More
 • परिपत्र 2019-12-05

  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र

  Download
 • कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना 2019-11-28

  आ.व.२०७६.०७७ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

  Download
 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धमा 2019-11-10

  प्रदेश सार्वजनिक सडकको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धमा 2019-11-10

  प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 2019-09-26

  Download
 • Office Head Under MOPID 2018-12-27

  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर ।

  Download
 • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

  यस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३ मातहत निम्नानुसारका कार्यालयहरु रहनेछन् ।

  Download
Tender not found.
Form not found.
माननीय रामेश्‍वर फुयाल
माननीय रामेश्‍वर फुयाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट सचिव