Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

धेरै सोधीएका


#भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमध्ये भवन, आवास तथा शहरी सडक आयोजनाहरु सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यायलयमार्फत र सडक, सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल आयोजनाहरु सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन्।


साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-13 11:19:16

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय