Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

नियमावली 2078-02-20


Per Page :
Loading नियमावली ...
मिति नियमावली विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-05-24 प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८
11 महिना अगाडी
2078-02-20 विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७६
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७६
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४
2078-02-20
Loading नियमावली ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 07:41:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय