Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

कार्यविधि 2078-02-20


Per Page :
Loading कार्यविधि ...
मिति कार्यविधि विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-12-06 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९
2 महिना अगाडी
2079-11-12 सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
3 महिना अगाडी
2079-09-07 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७८
5 महिना अगाडी
2079-09-07 चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ्ग) सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९
5 महिना अगाडी
2079-06-04 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९_1658379537
8 महिना अगाडी
2079-06-04 प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated
8 महिना अगाडी
2079-06-04 जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
8 महिना अगाडी
2078-10-27 सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८
2078-10-27
2078-08-04 संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076
2078-08-04
2078-02-20 प्रदेश निजामति कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६
2078-02-20
Loading कार्यविधि ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-02-23 18:26:03

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय