Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

कार्यविधि 2078-02-20


Per Page :
Loading कार्यविधि ...
मिति कार्यविधि विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-12-13 प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
3 महिना अगाडी
2080-08-05 चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, वोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, धादिङ्ग, चितवन) सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०
7 महिना अगाडी
2080-04-05 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्क्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
12 महिना अगाडी
2080-04-05 प्रतिभा डवली कार्यक्रम सँचालन कार्यविधि,२०७९
12 महिना अगाडी
2079-12-06 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०
2079-12-06
2079-11-12 सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
2079-11-12
2079-09-07 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७८
2079-09-07
2079-09-07 चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ्ग) सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९
2079-09-07
2079-06-04 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९_1658379537
2079-06-04
2079-06-04 प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated
2079-06-04
Loading कार्यविधि ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय