Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

2079-11-12

2079-11-12


फाईलको नाम डोउनलोड
सेवा_करारमा_प्राविधिक_जनशक्ति_छनौट_सम्बन्धी_कार्यविधि_२०७९.pdf

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-11 02:27:30

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय