Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

संगठन ढांचा

मन्त्री

मा. कृष्णलाल भडेल

राज्यमन्त्री

मा. सन्तबहादुर प्रजा
मा. सन्तबहादुर प्रजा

राज्यमन्त्री


प्रदेश सचिव

अशोक कुमार साह
अशोक कुमार साह

प्रदेश सचिवOrganization Structure Chart of Ministry Of Home Affairs

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-03-14 19:56:04

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय