Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा


अन्तर्गतका शाखाहरु

  1. जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा
  2. योजना तथा अनुगमन शाखा
  3. आर्थिक प्रशासन शाखा
  4. कानून शाखा

पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-02-23 17:42:26

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय