Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

सम्पर्क

*


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ठेगाना : हेटौंडा, मकवानपुर

फोन : 057-520926

इमेल : s3mopid@gmail.com, mopidp3rrd@gmail.com, mopid@bagamati.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/mopidhetauda

Twitter : https://twitter.com/mopidhetauda

मातहतका कार्यालयहरु
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय