Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

सम्पर्क

*


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ठेगाना : हेटौडा, मकवानपुर

फोन : 057-520926

इमेल : mopid@bagamati.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/mopidhetauda

Twitter : https://twitter.com/mopidhetauda

मातहतका कार्यालयहरु
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-06-19 23:23:56

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय