Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

सम्पर्क

*


श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ठेगाना : हेटौंडा, मकवानपुर

फोन : 057-520926

इमेल : s3mopid@gmail.com, mopidp3rrd@gmail.com, mopid@bagamati.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/mopidhetauda

Twitter : https://twitter.com/mopidhetauda

मातहतका कार्यालयहरु
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-09 10:36:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय