Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

सन्दर्भ सामाग्री 2079-06-04


Per Page :
Loading सन्दर्भ सामाग्री ...
मिति सन्दर्भ सामाग्री विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-09-22 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति तथा उपलब्धिहरु
3 महिना अगाडी
2080-04-24 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति विवरण
8 महिना अगाडी
2080-04-05 प्रदेश तथा स्थानीय तह कर्मचारी विदा स्वीकृति
9 महिना अगाडी
2080-04-05 राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय,२०८०-०३-२१
9 महिना अगाडी
2080-01-01 चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण
2080-01-01
2079-06-28 बागमती प्रदेशको नक्शा
2079-06-28
2079-06-28 मन्त्रालय र एलआरविसयुवीच भएको सम्झौता
2079-06-28
2079-06-27 अध्यावधिक उपलव्धी, आ.व.०७८/०७९ सम्म
2079-06-27
2079-06-25 कार्यालय सम्बन्धी फारमहरु
2079-06-25

(5 more files)
2079-06-04 नयाँ-म-ले-प-फारामहरु-Excel
2079-06-04

(14 more files)
Loading सन्दर्भ सामाग्री ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-09 10:36:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय