Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

सन्दर्भ सामाग्री 2079-06-04


Per Page :
Loading सन्दर्भ सामाग्री ...
मिति सन्दर्भ सामाग्री विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-09-22 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति तथा उपलब्धिहरु
6 महिना अगाडी
2080-04-24 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति विवरण
11 महिना अगाडी
2080-04-05 प्रदेश तथा स्थानीय तह कर्मचारी विदा स्वीकृति
12 महिना अगाडी
2080-04-05 राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय,२०८०-०३-२१
12 महिना अगाडी
2080-01-01 चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण
2080-01-01
2079-06-28 बागमती प्रदेशको नक्शा
2079-06-28
2079-06-28 मन्त्रालय र एलआरविसयुवीच भएको सम्झौता
2079-06-28
2079-06-27 अध्यावधिक उपलव्धी, आ.व.०७८/०७९ सम्म
2079-06-27
2079-06-25 कार्यालय सम्बन्धी फारमहरु
2079-06-25

(5 more files)
2079-06-04 नयाँ-म-ले-प-फारामहरु-Excel
2079-06-04

(14 more files)
Loading सन्दर्भ सामाग्री ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय