Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा


अन्तर्गतका शाखाहरु

  1. शहरी विकास तथा भौतिक योजना शाखा
  2. आवास तथा भवन शाखा

कर्मचारी विवरण

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 05:14:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय