Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

जम्मा संख्या : {{ offices . length }}

सि.नं निकाय ठेगाना प्रमुख कार्यक्षेत्र फोन इमेल
{{ ++index }} {{ office . name_other }} {{ office . name }} {{ office . address_other }}
{{ office . district_name_other }}
{{office.chief }} {{office.field }} {{ office . phone }} {{ office . toll_free_phone }} {{ office . email }}
{{ message_nep }}
{{ ++index }} {{ office . name }} {{ office . address }}
{{ office . district_name }}
{{ office . chief }} {{office.field }} {{ office . phone }} {{ office . toll_free_phone }} {{ office . email }}
{{ message_eng }}
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय