Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-06-30 मन्त्रालय तथा अन्तगर्गतका निकायहरुको विवरण
1 महिना अगाडी
2076-08-19 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र
2076-08-19
2076-08-19 परिपत्र
2076-08-19
2079-06-30 यस मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ?
1 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक अङ्गहरुको नमूना नक्शाहरु
1 महिना अगाडी
2079-06-28 सवारी खरिद सम्वन्धी मापदण्ड, २०७४
1 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल दरविश्लेषण नम्स
1 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल स्पेशिफिकेसन
1 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल सर्भेडिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन मापदण्ड, नेपाल सरकार
1 महिना अगाडी
2079-06-28 बागमती प्रदेशको सँक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्वन्धी मापदण्ड
1 महिना अगाडी
2079-06-28 बागमती प्रदेशको नक्शा
1 महिना अगाडी
2079-06-28 मन्त्रालय र एलआरविसयुवीच भएको सम्झौता
1 महिना अगाडी
2079-06-27 अध्यावधिक उपलव्धी, आ.व.०७८/०७९ सम्म
1 महिना अगाडी
2079-06-25 प्रदेश निजामती सेवाा अध्यादेश,२०७९
1 महिना अगाडी
2079-06-25 कार्यालय सम्बन्धी फारमहरु
1 महिना अगाडी

(5 more files)
2079-06-25 दरबन्दी तेरिज
1 महिना अगाडी
2079-06-24 श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौंडा, मकवानपुर
1 महिना अगाडी
2079-06-14 बडा दशैँ २०७९ सालको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम।
2 महिना अगाडी
2079-06-14 बडा दशैँ २०७९ सालको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम।
2 महिना अगाडी
2079-06-07 फोटो
2 महिना अगाडी
2079-06-05 सातौँ संविधान दिवस, २०७९
2 महिना अगाडी
2079-06-05 भिडियो
2 महिना अगाडी
2079-04-03 वार्षिक कार्यक्रम, २०७९/८०
4 महिना अगाडी
2079-06-04 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९_1658379537
2 महिना अगाडी
2079-06-04 प्रदेश-आयोजनाको-बहुवर्षीय-ठेक्का-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७८_1659954629 (1)
2 महिना अगाडी
2076-05-04 _नं. ३ प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८_1627888255
2076-05-04
2079-06-04 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४
2 महिना अगाडी
2079-06-04 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८
2 महिना अगाडी
2079-06-04 सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६
2 महिना अगाडी
2079-06-04 नयाँ-म-ले-प-फारामहरु-Excel
2 महिना अगाडी

(14 more files)
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-13 11:19:16

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय