Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-12-13 प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
28 दिन अगाडी
2080-11-01 प्रजातन्त्र दिवस, २०८०
2 महिना अगाडी
2080-10-25 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवस।
2 महिना अगाडी
2080-09-22 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति तथा उपलब्धिहरु
3 महिना अगाडी
2080-08-29 बागमती-प्रदेश-आयोजनाको-बहुवर्षीय-ठेक्कासम्बन्धी-मापदण्ड-२०८०
4 महिना अगाडी
2080-08-06 खरिद कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड,२०७८
5 महिना अगाडी
2080-08-05 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०
5 महिना अगाडी
2080-08-05 चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, वोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, धादिङ्ग, चितवन) सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०
5 महिना अगाडी
2080-07-23 १०,००० झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्पन्न उत्सव-२०८०/०७/२३
5 महिना अगाडी
2080-07-15 सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका २०८०
5 महिना अगाडी
2080-06-26 प्रदेश छाप तथा पत्र ढाँचा मापदण्ड
6 महिना अगाडी
2080-06-11 मन्त्रीको सरकारी आवास मर्मत, सम्भार तथा सजावट सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९
6 महिना अगाडी
2080-06-11 प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
6 महिना अगाडी
2080-06-11 प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८०
6 महिना अगाडी
2080-05-01 वार्षिक समिक्षा २०७९/८० सम्वद्ध परिपत्र
8 महिना अगाडी
2080-05-01 युट्यूव
8 महिना अगाडी
2080-05-01 ट्वीटर
8 महिना अगाडी
2080-04-26 फेसवुक
8 महिना अगाडी
2080-04-26 सामाजिक सञ्चाल
8 महिना अगाडी
2080-04-24 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति विवरण
8 महिना अगाडी
2080-04-05 निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहि वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देक्षशका,२०७८
9 महिना अगाडी
2080-04-05 ढुङ्गा,गिट्टी,वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९
9 महिना अगाडी
2080-04-05 समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशन,२०७९
9 महिना अगाडी
2080-04-05 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्क्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
9 महिना अगाडी
2080-04-05 प्रतिभा डवली कार्यक्रम सँचालन कार्यविधि,२०७९
9 महिना अगाडी
2080-04-05 प्रदेश तथा स्थानीय तह कर्मचारी विदा स्वीकृति
9 महिना अगाडी
2080-04-05 राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय,२०८०-०३-२१
9 महिना अगाडी
2080-04-05 करार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड
9 महिना अगाडी
2080-04-05 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी अख्तियारी तथा मार्गदर्शन
9 महिना अगाडी
2080-03-20 आवास, भवन तथा शहरी विकास -भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आ.व.२०७९/८०
9 महिना अगाडी
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-09 10:36:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय