Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

यस मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ?

#भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमध्ये भवन, आवास तथा शहरी सडक आयोजनाहरु सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यायलयमार्फत र सडक, सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल आयोजनाहरु सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन्।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-13 11:19:16

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय