Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

खरिद कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड,२०७८ 2080-08-06


फाईलको नाम डोउनलोड
खरिद कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड

मापदण्ड

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-01 05:29:12

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय