Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेशको सँक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्वन्धी मापदण्ड

2079-06-28

2079-06-28


फाईलको नाम डोउनलोड
Approved_BES_Norms_1637754694.pdf

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-01 05:29:12

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय