Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद जिम्मेवारी फोन इमेल
1 मा.युवराज दुलाल मा.युवराज दुलाल मन्त्री मन्त्रालय 9851222111 yubarajdulal@mail.com
2 अमृत श्रेष्ठ अमृत श्रेष्ठ प्रदेश सचिव मन्त्रालय 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
3 चन्द्रकाजि गुरुङ्ग चन्द्रकाजि गुरुङ्ग सि.डि.ई आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9851342958 gurungkazi03@gmail.com
4 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी सि. डि. ई. (अधिकृतस्तर नवौं) सडक तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखा
सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल महाशाखा
9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
5 श्रीराम पुडासैनी श्रीराम पुडासैनी अधिकृतस्तर नवौँ आर्थिक प्रशासन शाखा
9855068237 srpudasaini72@gmail.com
6 रमेश महर्जन रमेश महर्जन अधिकृतस्तर नवौँ प्रशासन महाशाखा
9841336947 write2me.ramesh@gmail.com
7 ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
सडक तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखा
सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल महाशाखा
योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा
9855021519 pjyanendra@gmail.com
8 बिमला पौडेल बिमला पौडेल कानून अधिकृत कानून शाखा
9860867617 bimalapaudel056@gmail.com
9 सविता सुबेदी सविता सुबेदी इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9846267054 subedisabita010@gmail.com
10 विपन गौतम विपन गौतम इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9845585744 bipangautam@gmail.com
11 गोपाल नेपाल गोपाल नेपाल स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9849718155 nepalvim2@gmail.com
12 रघुनाथ अधिकारी रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैठौं प्रशासन महाशाखा
9845150782 adhikarir82@gmail.com
13 त्रिपुरारी बख्रेल त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैठौं प्रशासन महाशाखा
9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
14 भुवन श्रेष्ठ भुवन श्रेष्ठ निजी सचिव (सब- ईन्जिनियर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9841921890 ar.bhuban80@gmail.com
15 लक्ष्मी राई लक्ष्मी राई सहायक पाचौं प्रशासन महाशाखा
9845576945 lxrai2075@gmail.com
16 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहायक पाचौं आर्थिक प्रशासन शाखा
9845664816 anitaneupane552@gmail.com
17 कौशिला गौतम कौशिला गौतम कम्प्युटर अपरेटर सचिवज्यूको सचिवालय
9855087080 kausilagautam158@gmail.com
18 दिपक न्यौपाने दिपक न्यौपाने स्वकीय सचिव (ना.सु.स्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9851128685 neupanedipak317@gmail.com
19 निर्मला दुलाल निर्मला दुलाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन महाशाखा
9823839419 nirmaladulal83@gmail.com
20 सन्देश घिमिरे सन्देश घिमिरे हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9855030515
21 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9845402522
22 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9865013761
23 देवनारायण मुखिया देवनारायण मुखिया कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9804875145
24 टेकराज दुलाल टेकराज दुलाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9545458233
25 विष्णु कुमार खड्का विष्णु कुमार खड्का हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9849116973
26 विष्णु कुमार तामाङ्ग विष्णु कुमार तामाङ्ग हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9841209976
27 कपेन्द्र श्रेष्ठ कपेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9845029152
28 शुुसिला गौतम शुुसिला गौतम कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9845027992
29 प्रदिप चौधरी प्रदिप चौधरी कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय
9858475478
30 उमेश भूजेल उमेश भूजेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9861937497
31 प्रेम बहादुर कवर प्रेम बहादुर कवर हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9841926789
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय