Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 मा. कृष्णलाल भडेल मा. कृष्णलाल भडेल मन्त्री 9851036403
2 मा. सन्तबहादुर प्रजा मा. सन्तबहादुर प्रजा राज्यमन्त्री
3 अशोक कुमार साह अशोक कुमार साह प्रदेश सचिव 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
4 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह सि.डि.ई ग्रामीण सडक महाशाखा 9855025519 nksingh@bagamati.gov.np
5 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) ग्रामीण सडक महाशाखा 9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
6 कुमार पोखरेल कुमार पोखरेल अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849039462 kumarpokharel@gmail.com
7 ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) झोलुङ्गे पुल शाखा 9855021519 pjyanendra@gmail.com
8 प्रकाश गजुरेल प्रकाश गजुरेल इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9849429945 gajurelprakash16@gmail.com
9 राजन पोखरेल राजन पोखरेल अधिकृतस्तर सातौँ जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9855021519 pokharelrajan2075@gmail.com
10 कमला बराल कमला बराल कानून अधिकृत कानून शाखा 9849532266 kbaralacharya@gmail.com
11 त्रिपुरारी बखरेल त्रिपुरारी बखरेल अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
12 रघुनाथ अधिकारी रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855030782
13 लक्ष्मी राई लक्ष्मी राई सहायक पाचौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845576945
14 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहलेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9845664816 anitaneupane552@gmail.com
15 कौशिला गौतम कौशिला गौतम सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855087080 kausilagautam158@gmail.com
16 विष्णु कुमार खड्का विष्णु कुमार खड्का हलुका सवारी चालक 9849116973
17 विष्णु कुमार तामाङ्ग विष्णु कुमार तामाङ्ग हलुका सवारी चालक
18 कपेन्द्र श्रेष्ठ कपेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9845029152
19 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी 9845402522
20 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी 9865013761
21 गोकर्ण लामिछाने गोकर्ण लामिछाने कार्यालय सहयोगी 9865408401
22 शुुसिला गौतम शुुसिला गौतम कार्यालय सहयोगी 9845027992
23 प्रदिप चौधरी प्रदिप चौधरी कार्यालय सहयोगी
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 07:41:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय