Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 मा. कृष्णलाल भडेल मा. कृष्णलाल भडेल मन्त्री 9851036403
2 मा. सन्तबहादुर प्रजा मा. सन्तबहादुर प्रजा राज्यमन्त्री 9855070539
3 शंकर प्रसाद पण्डित शंकर प्रसाद पण्डित प्रदेश सचिव 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
4 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह सि.डि.ई ग्रामीण सडक महाशाखा 9855025519 nksingh@bagamati.gov.np
5 चन्द्रकाजि गुरुङ्ग चन्द्रकाजि गुरुङ्ग सि.डि.ई आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9841575783 gurungkazi03@gmail.com
6 राकेश श्रेष्ठ राकेश श्रेष्ठ लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) आर्थिक प्रशासन शाखा 9849655995 rakeshiv770@gmail.com
7 कुमार पोखरेल कुमार पोखरेल अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849039462 kumarpokharel@11gmail.com
8 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) ग्रामीण सडक महाशाखा 9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
9 ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) ग्रामीण सडक महाशाखा 9855021519 pjyanendra@gmail.com
10 राजन पोखरेल राजन पोखरेल अधिकृतस्तर सातौँ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9851154897 pokharelrajan2075@gmail.com
11 प्रकाश गजुरेल प्रकाश गजुरेल इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9849429945 gajurelprakash16@gmail.com
12 त्रिपुरारी बखरेल त्रिपुरारी बखरेल अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
13 रघुनाथ अधिकारी रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855030782
14 ज्ञानेन्द्र ढकाल ज्ञानेन्द्र ढकाल निजी सचिव मन्त्री ज्यु को निजी सचिवालय 9845978281 dhakal.gyanendra7@gmail.com
15 लक्ष्मी राई लक्ष्मी राई सहायक पाचौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845576945
16 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहलेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9845664816 anitaneupane552@gmail.com
17 कौशिला गौतम कौशिला गौतम कम्प्युटर अपरेटर 9855087080 kausilagautam158@gmail.com
18 तेन्जिला लामा तेन्जिला लामा सहायक कम्प्युटर अपरेटर 9849978260 tenjilalamablon@gmail.com
19 सन्देश घिमिरे सन्देश घिमिरे हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855030515
20 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845402522
21 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी 9865013761
22 देवनारायण मुखिया देवनारायण मुखिया कार्यालय सहयोगी 9804875145
23 गोकर्ण लामिछाने गोकर्ण लामिछाने कार्यालय सहयोगी 9865408401
24 विष्णु कुमार खड्का विष्णु कुमार खड्का हलुका सवारी चालक 9849116973
25 विष्णु कुमार तामाङ्ग विष्णु कुमार तामाङ्ग हलुका सवारी चालक
26 कपेन्द्र श्रेष्ठ कपेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9845029152
27 शुुसिला गौतम शुुसिला गौतम कार्यालय सहयोगी 9845027992
28 प्रदिप चौधरी प्रदिप चौधरी कार्यालय सहयोगी 9858475478
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-13 11:19:16

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय