Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 मा. कृष्णलाल भडेल मा. कृष्णलाल भडेल मन्त्री 9851036403
2 मा. सन्तबहादुर प्रजा मा. सन्तबहादुर प्रजा राज्यमन्त्री
3 अशोक कुमार साह अशोक कुमार साह प्रदेश सचिव 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
4 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह सि.डि.ई ग्रामीण सडक महाशाखा 9855025519 nksingh@bagamati.gov.np
5 ज्यनेन्द्र प्रसाद पुन ज्यनेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर झोलुङ्गे पुल शाखा 9855021519 pjyanendra@gmail.com
6 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी इन्जिनियर ग्रामीण सडक महाशाखा 9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
7 प्रकाश गजुरेल प्रकाश गजुरेल इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9849429945 gajurelprakash16@gmail.com
8 त्रिपुरारी बखरेल त्रिपुरारी बखरेल अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
9 कौशिला गौतम कौशिला गौतम सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा kausilagautam158@gmail.com
10 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहलेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9845664816 anitaneupane552@gmail.com
11 राजेन्द्र खतिवडा राजेन्द्र खतिवडा हलुका सवारी चालक 9845106185
12 भगवान उपाध्याय भगवान उपाध्याय हलुका सवारी चालक 9845294854
13 सरोज श्रेष्ठ सरोज श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9845400625
14 भरत प्रसाद घिमिरे भरत प्रसाद घिमिरे कार्यालय सहयोगी 9841929836
15 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी 9845402522
16 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी 9865013761
17 गोकर्ण लामिछाने गोकर्ण लामिछाने कार्यालय सहयोगी 9865408401
18 कुमार पोखरेल कुमार पोखरेल प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849039462 kumarpokharel@gmail.com
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-03-14 21:08:25

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय