Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद जिम्मेवारी फोन इमेल
1 मा.युवराज दुलाल मा.युवराज दुलाल मन्त्री मन्त्रालय 9851222111 yubarajdulal@mail.com
2 शंकर प्रसाद पण्डित शंकर प्रसाद पण्डित प्रदेश सचिव मन्त्रालय 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
3 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह सि.डि.ई ग्रामीण सडक महाशाखा 9855025519 nksingh@bagamati.gov.np
4 चन्द्रकाजि गुरुङ्ग चन्द्रकाजि गुरुङ्ग सि.डि.ई आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9851342958 gurungkazi03@gmail.com
5 जित बहादुर भण्डारी जित बहादुर भण्डारी उपसचिव प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9856060740 Jitbahadurbhandari@gmail.com
6 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) ग्रामीण सडक महाशाखा 9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
7 ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) ग्रामीण सडक महाशाखा 9855021519 pjyanendra@gmail.com
8 राकेश श्रेष्ठ राकेश श्रेष्ठ लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) आर्थिक प्रशासन शाखा 9849655995 rakeshiv770@gmail.com
9 कुमार पोखरेल कुमार पोखरेल अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849039462 kumarpokharel11@gmail.com
10 राजन पोखरेल राजन पोखरेल अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9851154897 pokharelrajan2075@gmail.com
11 भुवन थापा भुवन थापा कानून अधिकृत कानून शाखा 9864893409 bhuwan48magar@gmail.com
12 विपन गौतम विपन गौतम इन्जिनियर शहरी विकास तथा भौतिक योजना शाखा 9845585744 bipangautam@gmail.com
13 समिता श्रेष्ठ समिता श्रेष्ठ इन्जिनियर योजना तथा अनुगमन शाखा 9843312477 shamita25173@gmai.com
14 गोपाल नेपाल गोपाल नेपाल स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय 9849718155 nepalvim2@gmail.com
15 त्रिपुरारी बख्रेल त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
16 रघुनाथ अधिकारी रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855030782 adhikari182@gmail.com
17 ज्ञानेन्द्र ढकाल ज्ञानेन्द्र ढकाल निजी सचिव मन्त्रीज्यूको सचिवालय 9845978281 dhakal.gyanendra7@gmail.com
18 लक्ष्मी राई लक्ष्मी राई सहायक पाचौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845576945
19 कौशिला गौतम कौशिला गौतम कम्प्युटर अपरेटर सचिवज्यूको सचिवालय 9855087080 kausilagautam158@gmail.com
20 दिपक न्यौपाने दिपक न्यौपाने स्वकीय सचिव (ना.सु.स्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय 9851128685 neupanedipak317@gmail.com
21 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहलेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9845664816 anitaneupane552@gmail.com
22 तेन्जिला लामा तेन्जिला लामा सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849978260 tenjilalamablon@gmail.com
23 सन्देश घिमिरे सन्देश घिमिरे हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9855030515
24 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845402522
25 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9865013761
26 देवनारायण मुखिया देवनारायण मुखिया कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9804875145
27 गोकर्ण लामिछाने गोकर्ण लामिछाने कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9865408401
28 विष्णु कुमार खड्का विष्णु कुमार खड्का हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849116973
29 विष्णु कुमार तामाङ्ग विष्णु कुमार तामाङ्ग हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9841209976
30 कपेन्द्र श्रेष्ठ कपेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845029152
31 शुुसिला गौतम शुुसिला गौतम कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9845027992
32 प्रदिप चौधरी प्रदिप चौधरी कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय 9858475478
33 उमेश भूजेल उमेश भूजेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9861937497
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-02-23 18:26:03

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय