Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद जिम्मेवारी फोन इमेल
1 मा.युवराज दुलाल मा.युवराज दुलाल मन्त्री मन्त्रालय 9851222111 yubarajdulal@mail.com
2 अमृत श्रेष्ठ अमृत श्रेष्ठ प्रदेश सचिव मन्त्रालय 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
3 नविन कुमार सिंह नविन कुमार सिंह सि.डि.ई ग्रामीण सडक महाशाखा
प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा
9855025519 nksingh@bagamati.gov.np
4 चन्द्रकाजि गुरुङ्ग चन्द्रकाजि गुरुङ्ग सि.डि.ई आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9851342958 gurungkazi03@gmail.com
5 जित बहादुर भण्डारी जित बहादुर भण्डारी उपसचिव प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9856060740 Jitbahadurbhandari@gmail.com
6 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) ग्रामीण सडक महाशाखा
प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा
9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
7 ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) ग्रामीण सडक महाशाखा
प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा
मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9855021519 pjyanendra@gmail.com
8 राकेश श्रेष्ठ राकेश श्रेष्ठ लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) आर्थिक प्रशासन शाखा
9849655995 rakeshiv770@gmail.com
9 भुवन थापा भुवन थापा कानून अधिकृत कानून शाखा
9864893409 bhuwan48magar@gmail.com
10 विपन गौतम विपन गौतम इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9845585744 bipangautam@gmail.com
11 गोपाल नेपाल गोपाल नेपाल स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9849718155 nepalvim2@gmail.com
12 त्रिपुरारी बख्रेल त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
13 रघुनाथ अधिकारी रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845150782 adhikarir82@gmail.com
14 साजन न्यौपाने साजन न्यौपाने नीजि सचिव (अधिकृतस्तर छैटौं) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9851158129 sn.civil384@gmail.com
15 लक्ष्मी राई लक्ष्मी राई सहायक पाचौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845576945
16 कौशिला गौतम कौशिला गौतम कम्प्युटर अपरेटर सचिवज्यूको सचिवालय
9855087080 kausilagautam158@gmail.com
17 दिपक न्यौपाने दिपक न्यौपाने स्वकीय सचिव (ना.सु.स्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9851128685 neupanedipak317@gmail.com
18 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहलेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा
9845664816 anitaneupane552@gmail.com
19 निर्मला दुलाल निर्मला दुलाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9823839419 nirmaladulal83@gmail.com
20 सन्देश घिमिरे सन्देश घिमिरे हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9855030515
21 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845402522
22 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9865013761
23 देवनारायण मुखिया देवनारायण मुखिया कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9804875145
24 गोकर्ण लामिछाने गोकर्ण लामिछाने कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9865408401
25 विष्णु कुमार खड्का विष्णु कुमार खड्का हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9849116973
26 विष्णु कुमार तामाङ्ग विष्णु कुमार तामाङ्ग हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9841209976
27 कपेन्द्र श्रेष्ठ कपेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845029152
28 शुुसिला गौतम शुुसिला गौतम कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845027992
29 प्रदिप चौधरी प्रदिप चौधरी कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय
9858475478
30 उमेश भूजेल उमेश भूजेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9861937497
31 प्रेम बहादुर कवर प्रेम बहादुर कवर हलुका सवारी चालक मन्त्रालय 9841926789
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-06-10 16:12:00

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय