Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद जिम्मेवारी फोन इमेल
1 मा.युवराज दुलाल मा.युवराज दुलाल मन्त्री मन्त्रालय 9851222111 yubarajdulal@mail.com
2 अमृत श्रेष्ठ अमृत श्रेष्ठ प्रदेश सचिव मन्त्रालय 9855076475 secretary.mopid@bagamati.gov.np
3 चन्द्रकाजि गुरुङ्ग चन्द्रकाजि गुरुङ्ग सि.डि.ई आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9851342958 gurungkazi03@gmail.com
4 सुजन भण्डारी सुजन भण्डारी सि. डि. ई. (अधिकृतस्तर नवौं) सडक तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखा
सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल महाशाखा
9851164808 bhandarisujan2012@gmail.com
5 श्रीराम पुडासैनी श्रीराम पुडासैनी लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) आर्थिक प्रशासन शाखा
9855068237 srpudasaini72@gmail.com
6 ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
सडक तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखा
सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल महाशाखा
योजना तथा अनुगमन शाखा
9855021519 pjyanendra@gmail.com
7 बिमला पौडेल बिमला पौडेल कानून अधिकृत कानून शाखा
9860867617 bimalapaudel056@gmail.com
8 सविता सुबेदी सविता सुबेदी इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9846267054 subedisabita010@gmail.com
9 विपन गौतम विपन गौतम इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा
9845585744 bipangautam@gmail.com
10 गोपाल नेपाल गोपाल नेपाल स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9849718155 nepalvim2@gmail.com
11 त्रिपुरारी बख्रेल त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9844086299 tripuraribakharel@gmail.com
12 रघुनाथ अधिकारी रघुनाथ अधिकारी अधिकृत छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845150782 adhikarir82@gmail.com
13 भुवन श्रेष्ठ भुवन श्रेष्ठ निजी सचिव (सब- ईन्जिनियर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9841921890 ar.bhuban80@gmail.com
14 लक्ष्मी राई लक्ष्मी राई सहायक पाचौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9845576945 lxrai2075@gmail.com
15 अनिता न्यौपाने अनिता न्यौपाने सहायक पाचौं आर्थिक प्रशासन शाखा
9845664816 anitaneupane552@gmail.com
16 कौशिला गौतम कौशिला गौतम कम्प्युटर अपरेटर सचिवज्यूको सचिवालय
9855087080 kausilagautam158@gmail.com
17 दिपक न्यौपाने दिपक न्यौपाने स्वकीय सचिव (ना.सु.स्तर) मन्त्रीज्यूको सचिवालय
9851128685 neupanedipak317@gmail.com
18 निर्मला दुलाल निर्मला दुलाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
9823839419 nirmaladulal83@gmail.com
19 सन्देश घिमिरे सन्देश घिमिरे हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9855030515
20 प्रमिला भण्डारी प्रमिला भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9845402522
21 गीता गुरागाईं गीता गुरागाईं कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9865013761
22 देवनारायण मुखिया देवनारायण मुखिया कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9804875145
23 टेकराज दुलाल टेकराज दुलाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9545458233
24 विष्णु कुमार खड्का विष्णु कुमार खड्का हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9849116973
25 विष्णु कुमार तामाङ्ग विष्णु कुमार तामाङ्ग हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9841209976
26 कपेन्द्र श्रेष्ठ कपेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9845029152
27 शुुसिला गौतम शुुसिला गौतम कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9845027992
28 प्रदिप चौधरी प्रदिप चौधरी कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय
9858475478
29 उमेश भूजेल उमेश भूजेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
9861937497
30 प्रेम बहादुर कवर प्रेम बहादुर कवर हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
9841926789
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-01-09 10:36:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय