Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

कौशिला गौतम


कौशिला गौतम
सहायक कम्प्युटर अपरेटर

शाखा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
पद सहायक कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल kausilagautam158@gmail.com
सम्पर्क 9855087080
हाजिरि मिति २०७९ श्रावण ५
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 07:41:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय