Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन


ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन
इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं)

शाखा मन्त्रीज्यूको सचिवालय | सडक तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखा | सडकपुल तथा झोलुङ्गे पुल महाशाखा | योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा
पद इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं)
इमेल pjyanendra@gmail.com
सम्पर्क 9855021519
हाजिरि मिति N/A
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय