Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन


ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन
इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं)

शाखा ग्रामीण सडक महाशाखा
पद इन्जिनियर (अधिकृतस्तर आठौं)
इमेल pjyanendra@gmail.com
सम्पर्क 9855021519
हाजिरि मिति N/A
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-02-23 18:26:03

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय