Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

कुमार पोखरेल


कुमार पोखरेल
अधिकृतस्तर आठौं

शाखा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
पद अधिकृतस्तर आठौं
श्रेणी अधिकृत आठौँ
इमेल kumarpokharel@gmail.com
सम्पर्क 9849039462
ठेगाना -1,
हाजिरि मिति २०७९ श्रावण ६
बायो डाटा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 05:14:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय