Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

भिडियो ग्यालेरी

पूर्वाधार निर्माणमा अब्बल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आ.व.२०७९/८०

आवास, भवन तथा शहरी विकास -भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आ.व.२०७९/८०

बागमती प्रदेश सडकपुल सञ्जाल, बागमती प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार विकास, बागमती प्रदेश सरकार

मन्त्रालय एक झलक

संविधान दिवस, २०७९

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-01 05:29:12

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय