Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076

2078-08-04

2078-08-04


फाईलको नाम डोउनलोड
संगठन_संरचना_र_दरबन्दी_व्यवस्थापन_सम्बन्धी_कार्यविधि_2076.pdf

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-06-11 22:24:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय