Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

मापदण्ड 2078-02-20


Per Page :
Loading मापदण्ड ...
मिति मापदण्ड विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-08-29 बागमती-प्रदेश-आयोजनाको-बहुवर्षीय-ठेक्कासम्बन्धी-मापदण्ड-२०८०
7 महिना अगाडी
2080-08-06 खरिद कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड,२०७८
7 महिना अगाडी
2080-06-11 मन्त्रीको सरकारी आवास मर्मत, सम्भार तथा सजावट सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९
9 महिना अगाडी
2080-06-11 प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
9 महिना अगाडी
2080-04-05 ढुङ्गा,गिट्टी,वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९
12 महिना अगाडी
2080-04-05 करार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड
12 महिना अगाडी
2079-06-28 सवारी खरिद सम्वन्धी मापदण्ड, २०७४
2079-06-28
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल दरविश्लेषण नम्स
2079-06-28
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल स्पेशिफिकेसन
2079-06-28
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल सर्भेडिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन मापदण्ड, नेपाल सरकार
2079-06-28
Loading मापदण्ड ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-02 22:06:41

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय