Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

मापदण्ड 2078-02-20


Per Page :
Loading मापदण्ड ...
मिति मापदण्ड विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-06-28 सवारी खरिद सम्वन्धी मापदण्ड, २०७४
7 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल दरविश्लेषण नम्स
7 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल स्पेशिफिकेसन
7 महिना अगाडी
2079-06-28 सडक तथा सडकपुल सर्भेडिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन मापदण्ड, नेपाल सरकार
7 महिना अगाडी
2079-06-28 बागमती प्रदेशको सँक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्वन्धी मापदण्ड
7 महिना अगाडी
2079-06-04 प्रदेश-आयोजनाको-बहुवर्षीय-ठेक्का-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७८_1659954629 (1)
8 महिना अगाडी
2079-06-04 प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८
8 महिना अगाडी
2079-06-04 प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८_0
8 महिना अगाडी
2079-05-26 नेपाल राेड स्टाण्डार्ड २०७०
8 महिना अगाडी
2079-05-26 नेपाल ब्रिज स्टाण्डार्ड २०६७
8 महिना अगाडी
Loading मापदण्ड ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-02-23 18:26:03

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय