Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७६ 2078-02-20


फाईलको नाम डोउनलोड
सार्वजनिक_खरिद_नियमावली_logo_.pdf

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-07 19:46:35

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय