Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

करारमा प्राविधिक जनशक्ति भर्ना छनौटका लागि सिफारिस तथा वैकल्पिक योग्यता क्रम सूची ! 2079-12-14

* यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्ला स्थित विभिन्न योजना/आयोजनाहरूका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिन मिति २०७९/११/१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित विज्ञापन अनुसारको पदका लागि दरखास्त दिई छनौट प्रक्रियामा सफल उम्मेदवारहरु मध्ये सिफारिस तथा वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको छ

* सिफारिस सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुले मिति २०७०/१२/१९ गते विहान दश वजे मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ।


फाईलको नाम डोउनलोड
करारमा_प्राविधिक_जनशक्ति_भर्ना_छनौटका_लागि_सिफारिस_तथा_वैकल्पिक_योग्यता_क्रम_सूची_.pdf
अन्तरवार्ताका_लागि_छनौट_भएका_दरखास्तादाताको_नामावली_तथा_अन्तरवार्ता_तालिका.pdf
20230228_170112.jpg
IMG_0003.pdf
IMG_0005.pdf

सूचना

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-08 10:40:00

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय