Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण 2080-01-01


फाईलको नाम डोउनलोड
चालु_आर्थिक_वर्ष_207980_को_चैत्र_मसान्त_सम्मको_प्रगति_विवरण.pdf

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-11 02:27:30

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय