Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण 2080-01-01


फाईलको नाम डोउनलोड
चालु_आर्थिक_वर्ष_207980_को_चैत्र_मसान्त_सम्मको_प्रगति_विवरण.pdf

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-06-10 16:12:00

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय