Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति तथा उपलब्धिहरु 2080-09-22


फाईलको नाम डोउनलोड
आ.व._2079.80_को_वार्षिक_प्रगति_तथा_उपलब्धिहरु.pptx

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-03-01 04:05:02

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय