Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौंडा, मकवानपुर

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी तथा मन्त्रालयका सचिव र मातहतका कार्यालय प्रमुख बीच आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन करार कार्यक्रम

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-06-11 22:24:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय