Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी तथा मन्त्रालयका सचिव र मातहतका कार्यालय प्रमुख बीच आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन करार कार्यक्रम

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 05:14:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय