Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

करारमा प्राविधिक जनशक्ति भर्ना छनौटका लागि सिफारिस तथा वैकल्पिक योग्यता क्रम सूची !

2079-12-14

2079-12-14


Screenshot_2023_03_27_231956(1).png Images :

* यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्ला स्थित विभिन्न योजना/आयोजनाहरूका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिन मिति २०७९/११/१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित विज्ञापन अनुसारको पदका लागि दरखास्त दिई छनौट प्रक्रियामा सफल उम्मेदवारहरु मध्ये सिफारिस तथा वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको छ

* सिफारिस सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुले मिति २०७०/१२/१९ गते विहान दश वजे मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ।

Name of File Download
करारमा_प्राविधिक_जनशक्ति_भर्ना_छनौटका_लागि_सिफारिस_तथा_वैकल्पिक_योग्यता_क्रम_सूची_.pdf
अन्तरवार्ताका_लागि_छनौट_भएका_दरखास्तादाताको_नामावली_तथा_अन्तरवार्ता_तालिका.pdf
20230228_170112.jpg
IMG_0003.pdf
IMG_0005.pdf

Notice


View all notices
Site Visited : page counter
Last Updated : 2081-03-01 05:29:12

© All Rights Reserved to Ministry of Physical Infrastructure Development