Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Procedure 2078-02-20


Per Page :
Loading Procedure ...
Date Procedure Detail Files Action
2080-04-05 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्क्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
2 months ago
2080-04-05 प्रतिभा डवली कार्यक्रम सँचालन कार्यविधि,२०७९
2 months ago
2079-12-06 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९
6 months ago
2079-11-12 सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
7 months ago
2079-09-07 Province Infrastructure Partnership Programe ( Implementation and Management), Directive,2078
9 months ago
2079-09-07 Chepang, Bankariya, Majhi,Bote Akikrit Basti Tatha Aabas Karykaram (Makwanpur, Chitwan, Dhading) Sambandhi Karyabidhi,2079
9 months ago
2079-06-04 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९_1658379537
2079-06-04
2079-06-04 प्रदेश एकिकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.updated
2079-06-04
2079-06-04 जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
2079-06-04
2078-10-27 सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८
2078-10-27
Loading Procedure ...
Site Visited : page counter
Last Updated : 2080-06-10 16:12:00

© All Rights Reserved to Ministry of Physical Infrastructure Development