Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Procedure 2078-02-20


Per Page :
Loading Procedure ...
Date Procedure Detail Files Action
2080-12-13 प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
1 months ago
2080-08-05 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०
6 months ago
2080-08-05 चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, वोटे एकीकृत वस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, धादिङ्ग, चितवन) सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०
6 months ago
2080-04-05 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्क्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
10 months ago
2080-04-05 प्रतिभा डवली कार्यक्रम सँचालन कार्यविधि,२०७९
10 months ago
2079-12-06 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९
2079-12-06
2079-11-12 सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
2079-11-12
2079-09-07 Province Infrastructure Partnership Programe ( Implementation and Management), Directive,2078
2079-09-07
2079-09-07 Chepang, Bankariya, Majhi,Bote Akikrit Basti Tatha Aabas Karykaram (Makwanpur, Chitwan, Dhading) Sambandhi Karyabidhi,2079
2079-09-07
2079-06-04 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९_1658379537
2079-06-04
Loading Procedure ...
Site Visited : page counter
Last Updated : 2081-02-08 09:37:31

© All Rights Reserved to Ministry of Physical Infrastructure Development