Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

भौतक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मिति २०७८/१०/२७ को प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सरुवा तथा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुको पत्रहरु

2078-10-27

2078-10-27


Name of File Download
सरुवा_तथा_पदस्थापनाको_पत्रहरु.pdf

Notice


View all notices
Site Visited : page counter
Last Updated : 2081-03-01 04:05:02

© All Rights Reserved to Ministry of Physical Infrastructure Development