प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

योजना तथा कार्यक्रमहरु

माननीय रामेश्‍वर फुयाल
माननीय रामेश्‍वर फुयाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट सचिव