प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

Press Releases

  • Office Head Under MOPID 2018-12-27

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर ।

    Download
  • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

    यस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३ मातहत निम्नानुसारका कार्यालयहरु रहनेछन् ।

    Download
माननीय रामेश्‍वर फुयाल
माननीय रामेश्‍वर फुयाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट सचिव