०५७५२०९२६, mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७८-०२-१९

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Press Releases

 • मातहतका निकायहरुको सम्पर्क विवरण 2018-12-27

  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु र प्रमुखको सम्पर्क विवरण ।

  Download
 • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

  यस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३ मातहत निम्नानुसारका कार्यालयहरु रहनेछन् ।

  Download
 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613
  spokesperson.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519
  infoofficer.mopid@bagamati.gov.np