०५७-५२१५१९, info.mopid@bagamati.gov.np; s3mopid@gmail.com
अन्तिम अपडेट: २०७७-०३-२७

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Press Releases

 • Office Head Under MOPID 2018-12-27

  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर ।

  Download
 • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

  यस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३ मातहत निम्नानुसारका कार्यालयहरु रहनेछन् ।

  Download
 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री तेजराज भट्ट
  सचिव
  bhatttejraj@hotmail.com