०५७५२०९२६, info.mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७८-०१-२४

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Notices

 • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

  प्रदेश सरकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०६/२२ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहत रहने निकायहरुको विवरण

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-27

  मिति २०७५/०८/१० मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-20

  मिति २०७५/०८/०३ मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०६/२६ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहतका सिंचाई, पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यालयहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१४ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१५ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613
  spokesperson.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519
  infoofficer.mopid@bagamati.gov.np