०५७५२०९२६, info.mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७८-०१-२४

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Notices

 • बागमती प्रदेशमा निर्मित पुलहरुको विवरण 2020-07-22

  Download
 • सार्वजनिक सवारी साधन सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना 2020-07-11

  यस मन्त्रालयको विषय क्षेत्रसंग सम्बन्धित २०७७ साल असार २३ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय

  Download
 • परिपत्र 2020-06-16

  कोभिड-१९ र राजश्व सम्बन्धी परिपत्र

  Download
 • परिपत्र 2019-12-05

  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र

  Download
 • कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना 2019-11-28

  आ.व.२०७६.०७७ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

  Download
 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धमा 2019-11-10

  प्रदेश सार्वजनिक सडकको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्धमा 2019-11-10

  प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा 2019-09-26

  Download
 • पद्स्थापना गरिएका अधिकृतहरुको विवरण 2019-03-17

  मिति २०७५।१२।१ को निर्णयानुसार पद्स्थापना गरिएका सातौ र आठौ तहका अधिकृतहरुको विवरण

  Download
 • खानेपानीका अस्थायी तथा करार कर्मचारी सम्बन्धमा 2018-12-07

  मिति २०७५।०८।१९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा खटाइएका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुको नामनामेसी विवरण

  Download
 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613
  spokesperson.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519
  infoofficer.mopid@bagamati.gov.np