०५७५२०९२६, info.mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७८-०१-२४

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Notices

 • लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2020-12-24

  इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/०४ मा सञ्‍चालित लिखित परीक्षामा सफल भई हाइवे तर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको वर्णानुक्रमानुसार प्रकाशित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2020-12-24

  इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/०४ मा सञ्‍चालित लिखित परीक्षामा सफल भई वि.एण्ड आ. तर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको वर्णानुक्रमानुसार प्रकाशित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2020-12-21

  मिति २०७७/०९/०६ गते गोरखापत्र दैनिकमा पुनः प्रकाशित कार्यकारी निर्देशक तथा उप-कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना र दरखास्तसँग सम्बन्धित अन्य विवरण ।

  Download
 • सवारीचालक अनुमतिपत्रको Online Form सम्बन्धी सूचना 2020-12-11

  Download
 • लिखित परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना । 2020-12-07

  यस मन्त्रालयको मिति २०७७/०८/१८ को सूचना बमोजिम इन्जिनियर पदको सेवा करारमा लिन लिखित परीक्षाको मिति २०७७/०८/२७ गते कायम गरिएकोमा संशोधन गरी मिति २०७७/०९/०४ गते कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2020-12-06

  मिति २०७७/०८/२१ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित कार्यकारी निर्देशक तथा उप-कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना र दरखास्तसँग सम्बन्धित अन्य विवरण ।

  Download
 • अन्तिम नामावली र परीक्षा केन्द्र तोकिएको 2020-12-03

  मिति २०७७/०६/१४ गते गोरखापत्र दैनिकमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना अनुसार आवेदन दिने उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।

  Download
 • प्रारम्भिक स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सूचना । 2020-11-27

  Download
 • प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिएको । 2020-11-26

  मिति २०७७/०६/१४ गते गोरखापत्र दैनिकमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना अनुसार प्राप्त हुन आएका दरखास्त फारामको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिएको ।

  Download
 • रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्बन्‍धमा 2020-07-22

  प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्‍धमा रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिने बारे ।

  Download
 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613
  spokesperson.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519
  infoofficer.mopid@bagamati.gov.np