०५७५२०९२६, info.mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७८-०१-०२

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Notices

 • Notice for Shortlisted Consulting Firms : Posta Bahadur Bogati Tunnel (Bhimpedhi-Kulekhani) Project 2021-04-15

  Short Listing of Consulting Firms for contract Identification No. MoPID/BAG/ICB/CS/01/2088/78: Consulting Service for Construction Supervision of Posta Bahadur Bogati Tunnel (Bhimpedhi Kulekhani) Project, Makawanpur

  Download
 • Invitation for Bids: Supply and Delivery of Electric Bus and Electric Vehicle Charger 2021-03-31

  Published By: Province Transport Operation and Management Board, Bagamati Province, Hetauda.

  Date of Publication: March 31, 2021

  Download
 • कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धमा । 2021-02-15

  प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डकाे कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • उप-कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धमा । 2021-02-15

  प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डकाे उप-कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धी सूचना । 2021-01-08

  हाइवे र वि.एण्ड आ.तर्फ इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/२० र ऐ. २१ मा लिइएको अन्तर्वार्ताबाट सिफारिस भएका इन्जिनियरहरुको लागि अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिसको सूचना । 2021-01-05

  वि.एण्ड आ.तर्फ इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/२१ मा सञ्‍चालित अन्तर्वार्तामा उपस्थित उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिसको सूचना । 2021-01-04

  हाइवे तर्फ इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/२० मा सञ्‍चालित अन्तर्वार्तामा उपस्थित उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2020-12-24

  इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/०४ मा सञ्‍चालित लिखित परीक्षामा सफल भई हाइवे तर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको वर्णानुक्रमानुसार प्रकाशित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2020-12-24

  इन्जिनियर सेवा करारमा लिन मिति २०७७/०९/०४ मा सञ्‍चालित लिखित परीक्षामा सफल भई वि.एण्ड आ. तर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको वर्णानुक्रमानुसार प्रकाशित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2020-12-21

  मिति २०७७/०९/०६ गते गोरखापत्र दैनिकमा पुनः प्रकाशित कार्यकारी निर्देशक तथा उप-कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना र दरखास्तसँग सम्बन्धित अन्य विवरण ।

  Download
 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613
  spokesperson.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519
  infoofficer.mopid@bagamati.gov.np