०५७-५२१५१९, info.mopid@bagamati.gov.np; s3mopid@gmail.com
अन्तिम अपडेट: २०७७-०४-०७

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

  • मा. रामेश्‍वर फुयाल
    भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री
    rameshwarphuyal1@gmail.com

  • श्री तेजराज भट्ट
    सचिव
    bhatttejraj@hotmail.com