०५७५२०९२६, info.mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७७-०७-०२

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

Organizational Structure

 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव बराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  9857024578

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519