प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

निर्देशनालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको विस्तृत विवरण वेभसाइट https://tid.p3.gov.np मा हेर्न सकिने छ ।

माननीय रामेश्‍वर फुयाल
माननीय रामेश्‍वर फुयाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
श्री तेजराज भट्ट
श्री तेजराज भट्ट सचिव