Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

त्रिपुरारी बखरेल


त्रिपुरारी बखरेल
अधिकृत छैठौं

शाखा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
पद अधिकृत छैठौं
श्रेणी रा.प.तृतीय
इमेल tripuraribakharel@gmail.com
सम्पर्क 9844086299
हाजिरि मिति २०७९ श्रावण ६
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 07:41:29

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय