Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Latest Posts

   Clear Filter

Date Detail Files Action
2080-05-01 वार्षिक समिक्षा २०८०/८१ सम्वद्ध परिपत्र
1 months ago
2080-05-01 वार्षिक समिक्षा २०८०/८१ सम्वद्ध परिपत्र
1 months ago
2080-05-01 युट्यूव
1 months ago
2080-05-01 ट्वीटर
1 months ago
2080-04-26 फेसवुक
1 months ago
2080-04-26 Social Media
1 months ago
2080-04-24 आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति विवरण
1 months ago
2080-04-05 निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहि वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देक्षशका,२०७८
2 months ago
2080-04-05 ढुङ्गा,गिट्टी,वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९
2 months ago
2080-04-05 समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशन,२०७९
2 months ago
2080-04-05 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्क्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
2 months ago
2080-04-05 प्रतिभा डवली कार्यक्रम सँचालन कार्यविधि,२०७९
2 months ago
2080-04-05 प्रदेश तथा स्थानीय तह कर्मचारी विदा स्वीकृति
2 months ago
2080-04-05 राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय,२०८०-०३-२१
2 months ago
2080-04-05 करार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड
2 months ago
2080-04-05 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी अख्तियारी तथा मार्गदर्शन
2 months ago
2080-03-20 आवास, भवन तथा शहरी विकास -भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आ.व.२०७९/८०
2 months ago
2080-03-20 पूर्वाधार निर्माणमा अब्बल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आ.व.२०७९/८०
2 months ago
2080-03-13 बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदद्धारा आयोजित बागमत प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरुका लागि अन्तर-मन्त्रालय फुटबल प्रतियोगिता २०८० मा हाम्रो मन्त्रालय द्धितिय स्थान हासिल गर्नमा सफल भएकोमा हामी गौरवान्वित हुँदै सम्पूर्ण खेलाडिहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ।
3 months ago
2080-03-15 यस मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनु भएका अधिकृत छैठौँ श्री ईन्जिनियर साजन न्यौपानेको स्वागत तथा अधिकृत आठौँ श्री राजन पोखरेलको बिदाई कार्यक्रम।
2 months ago
2080-03-05 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मन्त्रालय/निकायगत कार्यक्रम विवरण
3 months ago
2080-02-12 सम्पूर्ण नेपाली एक हौं !
4 months ago
2076-10-06 परिपत्र-२०७६-१०-०६
2076-10-06
2079-10-23 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
7 months ago
2077-07-07 समन्वय तथा निर्देशन
2077-07-07
2080-01-01 चालु आर्थिक वर्ष २७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण
5 months ago
2079-12-20 नेपालको संविधान
5 months ago
2079-12-06 खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९
6 months ago
2079-12-26 मन्त्रालयकाे दाेश्राे चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम, २०७९
5 months ago
2079-12-05 मन्त्रालयकाे दाेश्राे चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम, २०७९; पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर।
6 months ago
Site Visited : page counter
Last Updated : 2080-06-10 21:47:27

© All Rights Reserved to Ministry of Physical Infrastructure Development