Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर

नविन कुमार सिंह


नविन कुमार सिंह
सि.डि.ई

शाखा ग्रामीण सडक महाशाखा
पद सि.डि.ई
इमेल nksingh@bagamati.gov.np
हाजिरि मिति २०७८ भाद्र २३
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2078-06-04 19:09:38

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय